Carrer Major, 12 - Sarral

Descripció

Edifici que ha conservat l'estructura arquitectònica i la façana original. Aquesta està decorada amb una imitació de carreuat i una faixa llisa que recorre el perímetre superior de la façana i les obertures. A les llindes està lleugerament ornamentada, recordant l'arquitectura clàssica. Originalment la pedra vista de la part inferior estava arrebossada com la resta de la façana. La capella s'obrí amb posterioritat. A la façana lateral es visible la cantonada de carreus.

Ressenya històrica

Sense dades.