Carrer Hospital, 15 - Sarral

Descripció

Portalada d'arc rebaixat i muntants de pedra. A la clau de l'arc hi figura esculpida la data 1810, emmarcada en una decoració en relleu de tipus vegetal.

Ressenya històrica

Sense dades.