Capella de Sant Magí - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Antiga capella en honor de Sant Magí. Construcció molt senzilla, de planta rectangular, amb coberta de teula àrab a dues aigües. No té absis i està coberta amb volta de canó rebaixat. El portal és de llinda recta i està coronat per una petita espadanya.

Ressenya històrica

Inaugurada el 4 de novembre de 1698. Reconstruïda l'any 2006. Les obres van ser inaugurades el dia 2 de juliol de 2006. La restauració va ser portada a terme per l'Associació d'Amics de la Capelleta de Sant Magí, amb el patrocini de Pere Balsells.
Premi Dovella, de restauració del patrimoni arquitectònic, concedit pel Consell Comarcal l'any 2006.