Can Requesens - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Casa renaixentista conegut amb el nom de Can Requesens. Tot i ser un edifici de planta més o menys rectangular orientat nord-sud, presenta dues construccions adossades: la de ponent, renaixentista (Can Requesens), i la de llevant, baixmedieval (Cal Segur). La façana principal (sud) presenta la porta principal al centre, de mig punt i amb amples dovelles. A la dovella central hi ha l’escut en forma de cartutx amb un cap, unes roques, tres marcs, la data (1586) i un cor. Al nivell de la planta noble hi ha tres finestres amb els brancals i la llinda motllurats i guardapols conopial de regust gòtic. A la finestra del mig hi ha un altre cartutx amb el nom “Pere Segura” gravat. Ala part superior hi ha una galeria de solana que recorre la façana. A la llinda d’una finestra més baixa hi ha una altra data gravada, 1577. La façana de ponent, més llarga, té cinc finestres a la planta noble i quinze a la galeria de solana, amb un petit balcó al centre. També hi ha una porta rectangular.
Ha estat molt modificada, sobretot l’interior de la planta baixa, ja que va ser dividida en dos nivells. Tot i així conserva part d’una escala magna amb barana de pedra molt semblant a la del castell de Santa Coloma.

Ressenya històrica

Històricament, les Roques era una quadra del castell d’Aguiló i que com a tal formava part de la baronia de Queralt.
Pel que fa al nom de Pere Segura que figura en un dels escuts de la façana, la documentació indica que al 1586, quan es construïa l’edifici, Pere Segura era un dels principals emfiteutes de la baronia.
No és fàcil aclarir el perquè del nom “Can Requesens”. Li podria venir del fet que un segle i mig després de la construcció del casal, les finques de Pere Segura les adquirís un membre de la família Requesens, el cavaller Antoni de Requesens i Potau, el qual les confessava en el cabreu de 1749. Tot i així, no es pot descartar la possibilitat que la casa fos coneguda amb aquest nom des del segle XIV, ja que l’historiador Joan Segura afirma que l’any 1387 Constança de Santa Coloma, carlana de la vila, es casà amb Lluís de Requesens i de Relat. Tingueren dos fills, que van donar lloc a dues branques: la de Galceran i la de Bernat, que restà vinculada a la baronia de Queralt. Per tant, no sabem del cert si el nom li prové d’Antoni de Requesens i Potau o si ja l’anomenaven així quan hi havia l’edifici gòtic al mateix lloc, del qual en resta una part.
La semblança entre l'escalinata de Can Requesens i l'escalinata del castell de Santa Coloma de Queralt i el fet que els edificis pertanguessin al mateix senyoriu fa pensar que les construí el mateix picapedrer, Antoni Vèrnia.