Call Jueu - Conesa

Descripció

L'antic call jueu de Conesa està format per dotze cases ubicades a l'actual carrer Ravalla (sense sortida). No hi ha cap element que permeti identificar aquestes construccions com el call jueu de la vila. Bona part de les actuals construccions són modernes. Algunes no estan habitades, la qual cosa ocasiona que el seu estat sigui regular. El call estaria situat a redós del castell, orientat de nord-oest a sud-est de la població. Entre el castell i el nucli de cases situat al voltant de la plaça de l'església. S'hi accedeix per la volta del carrer Ravalla, que permetria tancar el call.

Ressenya històrica

Establerts a Conesa pels vols del 1390. Segons Pijoan van optar majoritàriament per la conversió. Un dels descendents dels jueus conversos de Conesa fou fra Jeroni Contijoch, abat de Santes Creus al segle XVI.