Calefactor - Vimbodi i Poblet

Descripció

Petita estança situada a la galeria nord del claustre major i adossada al mur est del refetor. Obra de pedra (carreus regulars). De planta rectangular, té volta de canó lleugerament apuntada i obertures d´arc de mig punt al mur nord. Absència total de decoració. Una llar de foc adossada al mur oest, de reduídes dimensions, trenca la simetria del conjunt. Comunica directament amb el claustre per una porta d'arc de mig punt adovellada.

Ressenya històrica

Per la seva tipologia cal datar-lo a l'època de l'assentament de la comunitat al s. XIII, quan s'edificaren els primers habitatges. Jeroni Martorell féu un projecte de restauració car hi existia un trau a la volta (abandó del monestir bona part s. XIX). El 1931 el restaurà el Patronat de Poblet, impulsat per E. Toda, el seu president, que ja residia al monestir. Fou sala de reunions del Patronat fins el 1932.