Cal Trudes - Passanant i Belltall

Descripció

Casa de pedra que té un interès arquitectònic per la dovella del balcó on hi ha un gravat d'un gall sota la data de construcció de l'immoble i uns elements ornamentals al voltant. Aquesta dovella també té el tall central per la part inferior com moltes de les cases del terme.

Ressenya històrica

Sense dades.