Cal Samarra - Savallà del Comtat

Descripció

Vivenda moderna. A la façana destaca una magnífica porta adovellada del segle XVII amb arc de mig punt.

Ressenya històrica

Aquest edifici, a mitjans del segle XX, havia allotjat el cafè, la sala de ball i l'estanc de la població.