Cal Ruet - Savallà del Comtat

Descripció

Vivenda moderna. A la façana destaca una magnífica porta adovellada del segle XVII amb arc de mig punt. A la dovella central hi figura l'any 1679 i el símbol de Jesucrist Home.

Ressenya històrica

Sense dades.