Cal Pelegrí - Savallà del Comtat

Descripció

Façana d'una vivenda en ruïnes. L'element més interessant és la porta d'accés, amb una llinda on encara s'hi pot llegir amb dificultat la data 1635 sota inscripció abreviada de Jesús Home Salvador (JHS).

Ressenya històrica

Sense dades.