Cal Giscle - Forès

Descripció

Casa antiga que ha estat reformada. L'element més interessant és el que es conserva de l'antiga porta adovellada d'accés a la casa. A la dovella central s'hi pot llegir l'any de construcció, 1865. A la part de sota de la llosa del balcó situat damunt la porta s'hi pot veure gravat amb el mateix estil que el de la porta el nom de propietari de l'immoble quan aquest fou bastit a mitjans del segle XIX, Josep Tarragó.

Ressenya històrica