Cal Gener - Forès

Descripció

Casa antiga de pedra de la que destaquen la llosa del balcó i la finestra.

Ressenya històrica

Sense dades.