Cal Fideu - Forès

Descripció

Casa antiga que ha estat reformada de la que destaca la llida d'una finestra on es veu gravat un símbol: un triangle amb una "T" en la part superior i una lletra "M" damunt. El significat no s'ha pogut saber.

Ressenya històrica

Sense dades.