Cal Fabregat II - Forès

Descripció

Casa antiga de pedra reformada. L'element més interessant és la llinda de la balconada principal. En aquesta s'hi pot veure gravat l'any 1753 (que deu correspondre segurament a la data de construcció o de reforma de l'edifici) enmig d'un conjunt d'elements decoratius.

Ressenya històrica

Sense dades.