Cal Fabregat - Forès

Descripció

Casa antiga de pedra que ha estat molt reformada. A la llinda de la porta d'entrada s'hi pot veure gravat l'any 1547 així com una ferradura (símbol del probable ofici o del cognom del propietari de l'immoble) i una creu de quatre braços.

Ressenya històrica

Sense dades.