Cal Civit - Forès

Descripció

Casa antiga, de pedra, que ha estat molt reformada. Destaca a la façana la gran porta adovellada d'accés, amb arc de mig punt. La finestra situada immediatament al seu damunt conserva l'ampit de pedra i una llinda gravada, tradicional dels finestrals de la comarca datats als segles XVI i XVII.

Ressenya històrica

Sense dades.