Cal Bernat (Hostal) - Forès

Descripció

Antiga casa que havia funcionat durant un temps com a hostal. Estructuralment sembla que podria tractar-se d'una construcció bastida com una masia tradicional a la que, posteriorment s'hi afegí, en època moderna, un annex que devia servir com a magatzem. Com a elements més destacats de l'edifici es podrien destacar que encara conserva finestres, piques i ampits de pedra. Té la particularitat que en les diferents façanes de la casa estan decorades amb franges de pintura de color blau.

Ressenya històrica

Sense dades.