Cabanes de pedra seca - Senan

Descripció

Construccions típiques de molts pobles que es dedicaven al conreu de la vinya. Es construïen primer fent un recobriment de pedra sobre el terreny on es volia fer la cabana i després es colgava de terra. Finalment es buidava la terra de dintre i es col·locaven les pedres de les parets. Aquesta construccions servien per guardar-hi es animals i també per que els pagesos poguessin resguardar-se del fred i de la puja. Entre les més destacades hi ha les següents: Aigües Vives (1), cal Peret (2), cal Sec (3), del Magí (4) o de cal Salvadoret.

Ressenya històrica

La construcció d'aquests elements data de finals del segle XVIII i primers anys del XIX, amb el desenvolupament del conreu de la vinya.