Cabana de pedra seca - Vallclara

Descripció

Construcció de pedra seca d'uns tres metres de fondària per una dos d'amplada que s'utilitzava per guardar-hi els animals a dins. Aquesta construcció té un especial interès donat que en el municipi de Vallclara no s'han trobat gaires mostres més. Accedeix a l'interior per una gran boca d'entrada i a l'interior encara es pot veure la volta de canó del sostre. El sostre exterior està colmatat amb terra, tal i com es típic d'aquests tipus de construccions.

Ressenya històrica

Testimoni de les cabanes de pedra seca que es poden trobar al terme de Vallclara bastides a partir de finals del segle XVIII a causa de l'expansió del conreu de la vinya.