Cabana de pedra o Barraca del Galo - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Cabana de pedra tallada que es troba en un bon estat de conservació i que és una mostra en representació del conjunt de cabanes amb similar construcció que es poden trobar en el terme. La forma de construcció es peculiar ja que es comença pel sostre i després es buida l'interior apuntalant les parets i posant pedres. En general aquestes construccions tenen una arcada interior i es feien per a resguardar els animals a dintre.
Aquesta té la porta arquitravada i la teulada corbada, on a sobre hi ha un camp de conreu.

Ressenya històrica

Sense dades.