Ca la Victorina - Forès

Descripció

Antiga casa que es troba totalment en ruïnes i de la qual sols resta l'arcada de la porta d'entrada, que encara s'aguanta dreta, i en la qual s'hi pot veure a la llinda l'any de la seva construcció. Es tracta d'una porta bastida a base de carreus rectangulars de mides força diferents que serveixen de suport a un arc rebaixat. A la llinda s'hi ha cisellat, de forma força tosca, l'any de la seva construcció (1800) envoltat d'una senzilla sanefa.

Ressenya històrica

Sense dades.