C. del Tallat, 11 - Cal Txà (Cinta Espanyol) - Solivella

Descripció

Edifici entre mitgeres de planta baixa més dues plantes pis, situat al carrer del Tallat.
Façana de pedra vista. Destaca l’escut de la porta d’accés amb l'inscripció dins orla: "MACIA MONSENY ANY 1803".

Ressenya històrica

Sense dades.