C. del Portal, 09-Cal Quelo - Senan

Descripció

Edifici de planta trapezoidal constituït de planta baixa i dues plantes altes. La coberta, de teula aràbiga, és a dues vessants, amb ràfec i tortugada.
L'element més interessant d'aquesta casa és la façana, construïda a base de grans carreus, amb una porta dovellada amb arc de mig punt. A la clau de l'arc hi ha gravat la data 1736.
Sobre l'arc de la porta, desfigurant algunes dovelles, es va construir, en època moderna, un balcó.

Ressenya històrica

Sense dades documentals. Per les característiques de la construcció, l'immoble és força anterior al segle XVIII. La data que apareix a la clau de l'arc de la porta correspon segurament a una reforma realitzada en aquesta, molt probablement la data en què es va fer l'actual balcó de la façana.