C. del Pati, 5 - Conesa

Descripció

Casa antiga que pertany al nucli antic del poble. La casa es troba adossada a la muralla. A la porta d'entrada s'hi pot veure una arcada amb una dovella central on hi ha la data de construcció de la casa.

Ressenya històrica

Sense dades.