C. del Mur - Torre 27 - Montblanc

Descripció

És una torre que té ocupat el seu espai interior per una casa en mal estat de conservació i té una altra casa adossada a la seva estructura per la part posterior.

Ressenya històrica

Sense dades.