C. del Mur - Torre 25 - Montblanc

Descripció

És una torre totalment restaurada.

Ressenya històrica

Sense dades.