C. del Castell, 53 - Torre 24 - Montblanc

Descripció

Aquesta torre té el seu espai interior ocupat per la casa núm. 53 del carrer del Castell, la casa està en mal estat de conservació. La part superior de l'estructura de la torre va ser reforçada en col·locar-hi un travesser, bigues de ciment i fer una planta.

Ressenya històrica

Sense dades