C. del Castell, 16 - Montblanc

Descripció

Llinda que du gravada la inscripció "ANY 1801".

Ressenya històrica

Sense dades.