C. del Bruc, 14 - Barberà de la Conca

Descripció

Casa moderna. L'element remarcable és la llinda de fusta de la porta amb la data gravada.

Ressenya històrica

Sense dades.