C. de les Parres, 03 - Espluga de Francolí, l'

Descripció

Casa de planta, pis i golfes, situada al Capuig. Al no bastir-se en arcs diafragmàtics, solució molt empada en moltes cases del mateix barri per a les tasques ramaderes i agrícoles, aquesta casa adopta el mur convencional al desenvolupar un altre tipus d’activitat econòmica. El portal rodó dovellat fa pensar que la seva construcció es posterior a la de la resta d’edificis de barri, probablement del s. XVI i XVII.

Ressenya històrica

Sense dades.