C. de la Vila, 14 - Cal Reganyós - Vilaverd

Descripció

Conté diversos elements d’interès com per exemple: l’arcada adovellada de mig punt de la porta d’entrada; a la part dreta s’hi observen les finestres d’estil gòtic. Les dues finestres estan unides mitjançant un pilar amb un petit capitell.
La part inferior de la façana està construïda amb carreus de dimensions bastant grans i a la part superior trobem dues finestres del tipus coronelles amb els arcs trilobats.
Damunt i sota de finestres, hi ha uns petits escuts.

Ressenya històrica

Casal edificat possiblement entre els segles XVI-XVII.

L'any 1989 el seu propietari va restaurar la façana.