C. de la Font, 08 - Conesa

Descripció

Casa adossada a l'interior de la muralla. Com a elements d'interès trobem la portalada i el símbol de Jesucrist Home.

Ressenya històrica

Sense dades.