C. de la Font, 02 - Conesa

Descripció

Casa antiga que pertany al nucli antic del poble. Està formada per la planta baixa i 2 plantes més. La casa es troba adossada a la muralla.

Ressenya històrica

Sense dades.