C. de la Creu, 21 - Solivella

Descripció

Habitatge entre mitgeres, compost de planta baixa més dues plantes pis i golfa, situat al carrer de la Creu.
Façana de pedra vista restaurada i en bon estat de conservació. Destaca la porta d’accés coronada amb un escut datat al 1870.

Ressenya històrica

Sense dades.