C. de la Civaderia, 07 - Cal Taulé - Montblanc

Descripció

Típica casa pairal dels segles XVI-XVII encara que molt possiblement és d'origen medieval.
En una clau d'arc s'hi llegeix l'any 1792.

Ressenya històrica

Sense dades.