C. de Santa Tecla, 29 - Montblanc

Descripció

És una pedra gravada on es pot llegir "1766 PAU PALLISE Y BORGES". Podem suposar que el 1766 és l'any en què es va construir la casa o bé s'hi van fer obres molt importants sent el propietari Pau Pallise i Borges.

Ressenya històrica

Sense dades.