C. de Santa Tecla, 13 - Montblanc

Descripció

És la llinda de la porta i té inscrit "Año 1878".

Ressenya històrica

Sense dades.