C. de l'Església, 10. Antic cup dels Delmes - Barberà de la Conca

Descripció

Casa privada, molt remodelada. Al seu interior conserva diversos cups on s'emmagatzemava el delme de l'església.

Ressenya històrica

Sense dades.