C. de l'Església, 08 - Barberà de la Conca

Descripció

Solar fruit de l'enderrocament d'una casa. Només conserva la seva porta amb la llinda de fusta original. La llinda presenta una inscripció dins d'una cartela lobulada amb l'any de construcció (1773) envoltat per les lletres A N Y en la part superior, esquerra i dreta i un cor en la part inferior.

Ressenya històrica

Sense dades.