C. de Dalt, 35 - Blancafort

Descripció

Edifici entre mitgeres de grans dimensions, compost per planta baixa , un primer pis i golfes. Conserva la portalada original, amb un arc de mig punt dovellat. A la clau de l'arc hi trobem les inicials "BA" i la data de construcció 1621

Ressenya històrica

Reformada el 1972.