C. de Dalt, 21 - Blancafort

Descripció

Edifici entre mitgeres compost per planta baixa, un primer pis i golfes. La portalada d'entrada conserva l'arc de mig punt dovellat.

Ressenya històrica

Sense dades.