C. Vilanova del Mercadal, 07 - Montblanc

Descripció

Sota el balcó principal d'aquesta casa trobem una pedra bellament gravada. Sota, a la clau d'arc de la portalada primcipal, hi ha una llinda també bellament gravada amb la inscripció "JPH BOADA 1801".

Ressenya històrica

Sense dades.