C. Solans, 10 - Montblanc

Descripció

És un capitell col·locat a la cantonada de la paret d'aquesta casa, al costat de les escales que pujen cap a la Plaça de Santa Maria. Aquest capitell presenta decoració vegetal i la seva localització és curiosa.

Ressenya històrica

Sense dades.