C. Raval de la Font, 11-Ca l'Engràcia - Senan

Descripció

Edifici de planta cuadrada format de planta baixa i una planta alta amb coberta a dues aigües. La façana mostra la pedra irregular a la vista. Al centre hi ha la gran portalada dovellada d'accés a l'immoble. Les finestres del primer pis tenen els brancals, les llindes i els ampits de pedra treballada. Destaca també la barbacana.

Ressenya històrica

Sense dades.