C. Promasó, 05 - Barberà de la Conca

Descripció

Casa de poble de tres plantes amb portalada una mica quadrangular. Podem observar la data de construcció damunt la llinda.

També és remarcable el balcó, fet amb una llosa de pedra motllurada, i barana de ferro forjat típica de l'època.

Ressenya històrica

Sense dades.