C. Prim, 16 - Blancafort

Descripció

Edifici entre mitgeres compost de planta baixa i pis. L'element interessant el constitueix la porta. I concretament la llinda de la porta. Està composta per una única llosa de pedra on s'hi pot veure grafada la data "1854" al costat d'un martell gravat. Aquesta eina faria al·lusió al ofici del propietari, possiblement un ferrer.

Ressenya històrica

Sense dades.