C. Portalet, 18 - Blancafort

Descripció

L'element interessant de l'edifici és el que es conserva de l'antiga porta d'accés a l'immoble. Concretament l'arcada dovellada de mig punt i un dels brancals.
També es conserven els carreus de l'antic edifici en una cantonada de la casa.

Ressenya històrica

Sense dades.