C. Poblet i Teixidó, 27 - Montblanc

Descripció

És una pedra amb un escut gravat amb el que semblen ser les quatre barres catalanes sota una muntanya. Sobre de l'escut s'observa l'any 1685 gravat.

Ressenya històrica

Sense dades.