C. Poblet i Teixidó, 18 - Montblanc

Descripció

És una llinda que té inscrit l'any 1809.

Ressenya històrica

Sense dades.