C. Poblet i Teixidó, 16 - Montblanc

Descripció

Casa característica del segle XVIII. Pedra col·locada sobre la llinda del portal amb l'any 1776 gravat.

Ressenya històrica

Sense dades.